Algoritmizace bez počítače

Algoritmizace bez počítače

Když se rozhodneme pustit do algoritmizace pro první stupeň, vřele doporučuji začít s pouhým papírem. Jde o to, že dítě to moc dobře zná, kreslilo si už od mala. Zadáme mu nějaké instrukce a podle těch začne kresli obrázek. Můžete využít popis, se kterým jsem si hrál já a nebo si vytvořit vlastní, ale výsledek je v obou případech stejný : )

Zkusíme si, jak by nám fungovala souhra, aniž bychom byli ve škole…

Dneska si vyzkoušíme trochu jiné programování, než na jaké jsme byli zvyklí. Postačí vám k tomu čtverečkovaný papír.

Napíši vám zde popis obrázku a vy si jej zkusíte nakreslit společně se mnou.

Obrázek: osm čtverečků od kraje je první vybarvený čtvereček, je plně vybarven třeba černou barvou. Šikmo dolů následuje další a nakonec uděláme ještě jeden šikmý, který však vybarven není, je jen ohraničený. Sousední čtvereček je taktéž pouze ohraničen. Následují dva šikmé čtverečky směrem nahoru.

Pod dvěma ohraničenými čtverečky nakreslíme celkem 8 vybarvených čtverečků ve dvou řadách (2×4).

Pod touto sadou uprostřed uděláme dva ohraničené čtverečky stejně jako předchozí.  Po levé straně od těchto teď nakreslených čtverečků a taktéž po pravé, necháme čtverečky prázdné. Hned však soused prázdného čtverečku je vybarven. Barvíme teď na obou stranách směrem dolů tak, abychom měli pod sebou celkem 4 vybarvené čtverečky. Mezi 3. a 4. čtverečkem uděláme čáru k protější „ruce“. A máme hotovo! : )

Váš úkol:

1) obrázek nakreslit

2) nakreslit si svůj

3) napsat k němu podobný popis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *